máy phát điện loạt oxy OW

  • Máy tạo oxy PSA o2 cho bể nuôi trồng thủy sản ras ao nuôi cá máy tạo ozone

    Máy tạo oxy PSA o2 cho bể nuôi trồng thủy sản ras ao nuôi cá máy tạo ozone

    Chi tiết sản phẩm: Dòng sản phẩm này sử dụng chất hấp phụ rây phân tử zeolite của Mỹ, tách oxy khỏi nitơ trong không khí bằng cách sử dụng nguyên tắc hấp phụ xoay chuyển (PSA) chắc chắn và lọc các chất có hại trong không khí, để thu được oxy có nồng độ cao phù hợp với tiêu chuẩn oxy y tế. PSA tạo oxy tương đương cung cấp cho bạn độ tinh khiết là 90% ± 5 oxy để đáp ứng tất cả các yêu cầu lại; Chi phí lắp đặt và vận hành thấp hơn nhiều so với oxy đóng chai hoặc lỏng. Thành phần:...
  • máy phát điện loạt oxy OW

    máy phát điện loạt oxy OW

    Chi tiết sản phẩm: Dòng sản phẩm này sử dụng chất hấp phụ rây phân tử zeolite của Mỹ, tách oxy khỏi nitơ trong không khí bằng cách sử dụng nguyên tắc hấp phụ xoay chuyển (PSA) chắc chắn và lọc các chất có hại trong không khí, để thu được oxy có nồng độ cao phù hợp với tiêu chuẩn oxy y tế. PSA tạo oxy tương đương cung cấp cho bạn độ tinh khiết là 90% ± 5 oxy để đáp ứng tất cả các yêu cầu lại; Chi phí lắp đặt và vận hành thấp hơn nhiều so với oxy đóng chai hoặc lỏng. Thành phần:...