OW serie syregenerator

  • PSA oxygen generator o2 för Aquarium aquaculture ras fiskdammsodling ozongenerator

    PSA oxygen generator o2 för Aquarium aquaculture ras fiskdammsodling ozongenerator

    Produktdetalj: Denna produktserie använder amerikansk zeolitmolekylsiladsorbent, separerar syre från kväve i luften med hjälp av PSA-principen (pressure swing adsorption) och filtrerar skadliga ämnen i luften för att erhålla en hög koncentration av syre i linje. med medicinska syrestandarder. PSA syregenererande utrustning ger dig renheten på 90 % ± 5 syre för att uppfylla alla krav; Installations- och driftskostnader är mycket lägre än flaska eller flytande syre. Komponent:...
  • OW serie syregenerator

    OW serie syregenerator

    Produktdetalj: Denna produktserie använder amerikansk zeolitmolekylsiladsorbent, separerar syre från kväve i luften med hjälp av PSA-principen (pressure swing adsorption) och filtrerar skadliga ämnen i luften för att erhålla en hög koncentration av syre i linje. med medicinska syrestandarder. PSA syregenererande utrustning ger dig renheten på 90 % ± 5 syre för att uppfylla alla krav; Installations- och driftskostnader är mycket lägre än flaska eller flytande syre. Komponent:...