OW ژنراتور سری اکسیژن

  • ژنراتور اکسیژن PSA o2 برای آکواریوم آبزی پروری ras استخر پرورش ماهی ژنراتور ازن

    ژنراتور اکسیژن PSA o2 برای آکواریوم آبزی پروری ras استخر پرورش ماهی ژنراتور ازن

    جزئیات محصول: این سری از محصولات از جاذب الک مولکولی زئولیت آمریکایی استفاده می کند که اکسیژن را از نیتروژن موجود در هوا با استفاده از اصل جذب نوسانی تحت فشار (PSA) جدا می کند و مواد مضر موجود در هوا را فیلتر می کند تا اکسیژن با غلظت بالا در خط به دست آید. با استانداردهای اکسیژن پزشکی تجهیزات تولید اکسیژن PSA خلوص 90% ± 5 اکسیژن را برای برآورده کردن تمام نیازها در اختیار شما قرار می دهد. هزینه های نصب و راه اندازی بسیار کمتر از اکسیژن مایع یا بطری شده است. مولفه:...
  • OW ژنراتور سری اکسیژن

    OW ژنراتور سری اکسیژن

    جزئیات محصول: این سری از محصولات از جاذب الک مولکولی زئولیت آمریکایی استفاده می کند که اکسیژن را از نیتروژن موجود در هوا با استفاده از اصل جذب نوسانی تحت فشار (PSA) جدا می کند و مواد مضر موجود در هوا را فیلتر می کند تا اکسیژن با غلظت بالا در خط به دست آید. با استانداردهای اکسیژن پزشکی تجهیزات تولید اکسیژن PSA خلوص 90% ± 5 اکسیژن را برای برآورده کردن تمام نیازها در اختیار شما قرار می دهد. هزینه های نصب و راه اندازی بسیار کمتر از اکسیژن مایع یا بطری شده است. مولفه:...